Suomen Maine Coon -kissat ry

Sukusiitosaste kertoo sellaisen geeniparien osuuden, joissa tietyltä esivanhemmalta peräisin oleva sama geeniversio eli alleeli on tullut pennulle sekä uroksen että emon puolelta. Eli pentu saa saman alleelin kummaltakin vanhemmaltaan (esim. AA) ollen homotsygoottinen tämän alleelin suhteen. Sukusiitosaste saadaan jakamalla vanhempien välinen sukulaissuhde kahdella:

•      vanhempi-jälkeläinen (50 %) > 25 %
•      täyssisaret (50 %) > 25 %
•      puolisisaret (25 %) > 12,5 %
•      isovanhempi-lapsenlapsi (25 %) > 12,5 %
•      serkukset (12,5 %) > 6,25 %
Täytyy kuitenkin muistaa, että pennun sukusiitosaste ei riipu vanhempien sukusiitosasteesta vaan siitä, ovatko vanhemmat sukua keskenään. Hyvin sisäsiitettyjen vanhempien (jotka eivät ole sukua keskenään) pennun sukusiitosaste on 0 %.

Korkein mahdollinen sukulaisaste kahden yksilön välillä on normaalitilanteessa 50%, sillä sukulaisuusaste puolittuu jokaisessa sukupolvessa; 25%, 12,5%, 6,25%, 3,125% jne.

  • Isä-tytärparitus: sukusiitosaste on 25%
  • täyssisarusten paritus: 25%
  • puolisisarukset 12,5 % jne.