Suomen Maine Coon -kissat ry

Terveys

Siitoskissojen terveystestaus

Siitokseen käytettävien Maine Coonien tai niiden vanhempien on oltava sääntömääräisesti dna-testattuja HCM:n osalta (MyBPC3/A31P) 1.7.2016 alkaen sekä sydänultrattuja 1.1.2020 alkaen. Testit tulee olla tehtynä ennen astutusta.

HCM

Lisäksi siitoskissoilta suositellaan testattavaksi :

FeLV
FIV
Veriryhmä

PKD (munuaisten ultraus)
HD (lonkkakuvaus)
SMA (perinnöllinen spinaalinen lihasatrofia)
PK Def (Pyruvaattikinaasin puutos)

Aika ajoin kissalassa suositellaan tehtäväksi myös sieni- ja ulostetutkimukset loisien varalta.

Sienitartunta
Sisäloisten tunnistus ulosteesta

Kasvattaja! Mikäli mikään osa sääntöjä aiheuttaa tuleviin astutuksiinne pohdinnan aiheita, olettehan yhteydessä jo ennen astutusta joko rotukirjaajaan tai yhdistyksemme edustajiin. Tarkistetaan asia yhdessä!

Pakollinen HCM-geenitesti

Maine Coon –pentueen rekisteröimiseksi täytyy pentueen vanhemmista tai isovanhemmista toimittaa rotukirjaajalle virallinen, eläinlääkärin ottama DNA-testitulos HCM (hypertrofinen kardiomyopatia) MyBPC3-geenin A31P-virheen varalta sekä eläinlääkärintodistus näytteenotosta. Testi on otettava tunnistusmerkityistä kissoista ennen ensimmäistä astutusta. Mikäli kissa polveutuu tämän geenivirheen varalta virallisesti negatiivisiksi (N/N) testatuista vanhemmista tai isovanhemmista, voidaan toimittaa kissan vanhempien tai isovanhempien testitulokset elleivät ne ole löydettävissä Suomen Kissaliiton Omakissa järjestelmästä.

Hyväksyttyjä yhdistelmiä ovat:

– Kummatkin vanhemmat tai isovanhemmat (N/N)-testituloksen saaneita.

– N/HCM-testituloksen saaneen kissan saa astuttaa vain negatiivisen (N/N) kissan kanssa.

Siitokseen ei saa käyttää kissaa, joka on perinyt geenivirheen molemmilta vanhemmiltaan (HCM/HCM).”

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että laboratoriotuloksen mukana Kissaliittoon on toimitettava myös virallinen näytteenottotodistus (lomake löytyy osoitteesta: http://www.kissaliitto.fi/lomakkeet/muut). Muukin todistus käy, kunhan siitä käy selville samat tiedot kuin Kissaliiton lomakkeesta. Tärkeintä on, että eläinlääkäri allekirjoituksellaan todistaa mitkä testit hän on kissasta ottanut ja että hän on tarkistanut kissan rekisteritiedot ja tunnistemerkinnän (=näyte on oikeasta kissasta). Myös jälkikäteen kirjoitettu eläinlääkärintodistus hyväksytään, mutta siitä tulee käydä ilmi näytteenottopäivämäärä, että todistus on selkeästi yhdistettävissä tulokseen.

Jos virallisesti otettua testitulosta astutukseen käytettävästä kissasta ei ole, riittää, että sen toimittaa kissan vanhemmista tai isovanhemmista.

Muutos aiempaan geenitestaussääntöön: Sääntö on muuttunut sillä tavoin, että kolmen sukupolven välein uusittava geenitestauksen vaatimus poistuu sikäli kun siitoksessa käytetty kissa polveutuu MyBPC3-DNA testatuista negatiivisista (N/N) vanhemmista. Mikäli yhdistelmässä käytetään MyBPC3-kantajaa (N/HCM) tulee seuraava siitokseen käytettävä sukupolvi jälleen myös geenitestata. Muilta osin geenitestauksen säännöt mm. sallituista yhdistelmistä pysyvät ennallaan.

KISSALIITON DNA NÄYTTEENOTTOTODISTUS
https://www.kissaliitto.fi/wpolku/media/2020/01/dna-testilomake_20.pdf

Pakollinen HCM-ultraus

1.1.2020 jälkeen siitokseen käytetyiltä yksilöiltä vaaditaan pakollinen HCM-sydänultraus. Ultrausta jatketaan läpi kissan jalostuskäytön.

Ultraustuloksen voimassa olo

Jos kissa on ultraushetkellä
– alle 1 vuotias tulos on voimassa yhden vuoden (12kk)
– 1-5 vuotias tulos on voimassa kaksi vuotta (24kk)
– 5 vuotias ja sitä vanhempi  tulos on voimassa eliniän.

Kissa katsotaan 1-5 vuotiaaksi 5 vuotis syntymäpäiväänsä saakka ja yli 5 vuotiaaksi seuraavasta päivästä alkaen.

Sydänultraus on tehtävä ultrauslaitteella, jonka teho on vähintään 7,5 MHz ja siitä on toimitettava virallinen yksilöity eläinlääkärintodistus rotukirjaajalle. Ultraustuloksen on oltava normaali kaikkien sydänsairauksien osalta.

Ennen säännön voimaan astumista ultrattujen kissojen ultraustulosten katsotaan astuneen voimaan sinä päivänä kun ultraus on todellisuudessa tehty. Esimerkiksi jos 2 vuotias kissa on ultrattu 1.9.2019, on sen tulos voimassa 1.9.2021 saakka.

PAWPEDSIN HCM-TERVEYSOHJELMA
https://pawpeds.com/healthprogrammes/hcm.html

PAWPEDS-OHJELMASSA KÄYTETTÄVÄ HCM ULTRAUSLOMAKE
https://pawpeds.com/healthprogrammes/HCM-form.pdf

KOTIMAINEN HCM-ULTRAUSLOMAKE
Kotimainen sydänultraustodistus

Terveys

Kasvatusartikkelit

Sukusiitoskerroin
Sukukatokerroin
Pentujen painotaulukoita